Archetypes and the Collective Unconscious

Archetypes and the Collective Unconscious Carl Gustav Jung

The most famous book of Carl Gustav Jung, a Swiss psychologist and psychiatrist, consist of several articles that he had written in 1933–1955, developing the most important elements of his analytic theory. It is an account of the collective unconscious level of human soul and the archetype as an innate universal structure and the content of the collective unconscious. Image-bearing parallelism in different mythologies, religions, art, fairy-tales, philosophical, alchemical and scientific studies, as well as in our dreams, fantasies and delusions, helped the author to identify and describe these archetypes, and to investigate their influence on a person. The book touches almost all aspects of human life, and so it will be interesting not only for psychologists and psychotherapists but also for philosophers, religion historians, anthropologists, art critics, and all those who seek to understand the oft en hidden basis of human existence.

Share

Additional information

Product code: 00043

ISBN: 978-617-664-014-1

Publish year: 2013

Genre: Psychology

Age categories: Adult

Cover: Hardcover

Size: 20×13 смReviewsВідкрийте для себе нову книгу: Карл Густав Юнг «Архетипи і колективне несвідоме».

Презентоване видання є частиною проекту видання та популяризації в Україні найважливіших творів відомого швейцарського психолога і психіатра Карла Густава Юнга (1875-1961), автора вчення про колективне несвідоме, що справило помітний вплив на розвиток не лише психології та психотерапії, але й сучасних напрямків у літературі, мистецтві, культурології, антропології та педагогіці. Його вчення увійшло в історію під назвою аналітичної психології, психотерапевтична методика якої скерована не стільки на аналітичне пропрацювання несвідомого, скільки на інтеграцію особистості, повернення людині втраченої цілісності. Після закінчення медичного факультету Базельського університету Юнг працював у клініці Цюріхського університету, вів приватну психотерапевтичну практику, викладав у Цюріху та Базелі, був одним із найвпливовіших організаторів психотерапевтичного руху в Швейцарії та Німеччині. Наприкінці 1940-х років у передмісті Цюріха (Кюстнах) заснував навчально-дослідницький центр «Інститут К. Г. Юнга», який діє і сьогодні. Його основні праці видані у Повному зібранні творів (18 томів, 1958-1981 роки).

Книгу Карла Густава Юнга «Архетипи і колективне несвідоме» утворюють опубліковані у 1933-1955 роках статті, у яких автор розвиває одні з найважливіших елементів його аналітичної теорії. Перед нами виклад вчення про колективний рівень несвідомої частини нашої психіки і про архетипи як вроджені універсальні структури, що складають зміст цього колективного несвідомого. Образний паралелізм, що властивий різноманітним міфологіям, релігіям, мистецтвам, казкам, філософським, алхімічним і науковим вченням, а також нашим снам, фантазіям та маренням, допомагає авторові виявити і описати ці архетипи, а також дослідити їхній вплив на становлення особи.

Книга торкається практично всіх аспектів людської життєдіяльності, а тому буде цікавою не лише для психологів та психотерапевтів, але й для філософів, релігієзнавців, антропологів, мистецтвознавців, а також усіх тих, хто прагне збагнути часто приховані від ока основи нашого існування.

Тож запрошуємо вас до  ознайомлення з книгою.

 

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка


All rights reserved © Astrolabe Publishing, 2021