Публічна оферта

Наведений нижче текст є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) укласти Публічний Договір купівлі-продажу Товарів, розміщених на Сайті Видавництва «Астролябія» (надалі – Договір).

Покупець приймає (акцептує) умови цієї пропозиції (оферти) в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Оформити замовлення» на Сайті Інтернет-магазину, що означає підтвердження Покупця щодо ознайомлення з текстом цього Договору та згоду з його умовами. Наявність будь-яких заперечень Покупця щодо надання таким чином своєї згоди звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов цієї пропозиції і надає Продавцю право скасувати Замовлення в односторонньому порядку. Перед здійсненням купівлі книг на сайті Видавництва «Астролябія» уважно прочитайте цю Оферту.

1. Визначення термінів

1.1. Видавництво «Астролябія» – Товариство з обмеженою відповідальністю Видавництво «Астролябія», код ЄДРПОУ 31144783, місцезнаходження: вул. Винниченка, 6, м. Львів, 79008.

1.2. Продавець – Видавництво «Астролябія» або інший суб’єкт підприємницької діяльності (юридична особа чи фізична особа – підприємець), Товар якого розміщено на Сайті за погодженням Видавництва «Астролябія».

1.3. Покупець – фізична особа, яка прийняла в повному обсязі та без винятків умови Договору (особа, яка здійснила акцепт Оферти) в порядку, визначеному цим Договором.

1.4. Сторони – Продавець та Покупець.

1.5. Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих у мережі Інтернет за адресою https://astrolabium.com.ua/ і призначених для надання інформації та оформлення Замовлення Покупця на підставі цього Договору.

1.6. Товар – опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів, щодо яких вказуються ціна, назва, опис. Також Товар може супроводжувати його зображення.

1.7. Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання та доставку, за вказаною Покупцем адресою, Товарів.

1.8. Представник Покупця – фізична особа, яка пред’явить роздруковане замовлення або інший документ, що свідчить про укладання Договору з Продавцем.

1.9. Перевізник – юридична особа або фізична особа – підприємець, яка прийняла на себе за Договором обов’язки з доставки Товару до пункту призначення, зазначеного Покупцем.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати Товар у власність Покупцю, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.

2.2. Покупець замовляє Товар виключно для особистих, сімейних, побутових потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

2.3. Покупець гарантує Продавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

3. Порядок замовлення Товару

3.1. Покупець може оформити Замовлення самостійно на Сайті, на умовах цього Договору. Покупець оформлює Замовлення на Сайті шляхом додавання обраних Товарів у віртуальний «Кошик» та натиснувши кнопку «Оформити замовлення». Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом цього Договору, визначаються у Замовленні Покупця, розміщеному через електронний каталог.

3.2. Оформлюючи Замовлення на сайті, Покупець зобов’язаний надати про себе таку інформацію:

● Ім’я, прізвище;

● електронну пошту;

● адресу доставки Товару;

● контактний номер телефону;

● та іншу необхідну інформацію.

3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні Замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних у полях «Ім’я», «Прізвище», «Номер телефону» та інших, Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання Замовлення.

3.4. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, який представлений на сторінках Сайту. Кожний Товар може бути замовлений у будь-якій кількості. Винятки із зазначеного правила вказані при описі кожного Товару у випадку проведення акцій, зняття Товару з продажу та іншого.

3.5. Після оформлення Замовлення представник Продавця відправляє повідомлення на контактний email Покупця з підтвердженням прийняття Замовлення, де міститься детальна інформація про Замовлення із зазначенням найменування, ціни, кількості вибраного Товару, а також сума до оплати. Отримання email-повідомлення Покупцем є підтвердженням прийняття Замовлення. Надалі представник Продавця може зв’язатися з Покупцем (телефоном або електронною поштою) для уточнення інформації щодо умов Замовлення та доставки. Відправка Замовлень з післяплатою здійснюється лише після підтвердження номера телефону , імені та прізвища Покупця.

3.6. При неможливості замовлення, придбання та доставки Товару представник Продавця повідомляє про це Покупця (за контактним номером телефону або електронною поштою).

3.7. У разі відсутності Товару Покупець має право замінити його іншим Товаром або анулювати Замовлення.

4. Ціна Товару та порядок здійснення оплати

4.1. Ціна Товару на сторінках Сайту зазначається в гривнях за одиницю Товару та є інформаційною.

4.2. Продавець може змінити зазначену на Сайті ціну Товару в односторонньому порядку. Ціна на замовлений Товар не підлягає зміні після підтвердження прийняття Замовлення відповідно до п. 3.5. цього Договору.

4.3. Повна вартість Замовлення складається з: – вартості Товарів (з усіх розділів сайту); – вартості послуг з доставки Товару.

4.4. Порядок здійснення оплати за Товар визначається в розділі «Доставка і оплата».

5. Доставка Товарів

5.1. Способи, порядок та строки доставки Товару зазначені на сайті в розділі «Доставка і оплата». Порядок та умови доставки замовленого Товару Покупець погоджуює з представником Сайту.

5.2. Доставку Товарів, які замовив та придбав Покупець, здійснює Продавець або третя особа (Перевізник). При здійсненні доставки Товару Товар передається безпосередньо Покупцю, або Представнику Покупця.

5.3. Для виконання зобов’язань за цим Договором Продавець має право залучати третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців) за договорами доручення, комісії, перевезення тощо.

5.4. Вартість доставки Товару в рамках кожного Замовлення розраховується виходячи з ваги всіх замовлених Товарів, адреси доставки Замовлення, тарифів на доставку, які описані на сайті в розділі «Доставка і оплата», та оплачується Покупцем.

5.5. Сторони домовилися, що Продавець виконав свої зобов’язання за цим Договором після передачі (отримання) Покупцю замовлених Товарів.

5.6. Перехід ризиків та права власності на Товар від Продавця до Покупця відбувається в момент приймання-передачі Товару.

5.7. Порядок повернення Товарів визначається в розділі «Повернення Товару».

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, яка була завдана Покупцю внаслідок неналежного використання ним Товарів, замовлених в Інтернет-магазині.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили.

6.4. Усі спори та суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів у судовому порядку.

7. Строк дії Договору

7.1. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Покупцем, у порядку, передбаченому цим Договором.

7.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

7.3. Сторони можуть достроково розірвати Договір за взаємною згодою.

8. Інші умови

8.1. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, без попереднього повідомлення про це Покупця. Нова редакція цього Договору вступає в силу з моменту опублікування її на Сайті.

8.2. Усі інформаційні матеріали, які представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер та не можуть у повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи колір, розмір, форму та інше. У випадку виникнення у Покупця питань, які стосуються властивостей, характеристик Товару та іншого, Покупець має можливість, перед оформленням замовлення, звернутися до Продавця за телефонами, зазначеними на сайті, для з’ясування повної інформації про Товар.

9. Додаткова інформація

9.1. Передзамовлення – це друковане видання, яке можна придбати з повною передоплатою, за зниженою ціною, натиснувши кнопку «Передзамовити».  Дата релізу (дата виходу) книги з передзамовлення вказується в картці Товару. Відправка такого типу Товару здійснюється після вказаної дати релізу, в порядку черги – хронологічного надходження Замовлень від Покупців. Дата релізу книги може бути пришвидшена або відтермінована, залежно від ситуації на ринку чи обставин непереборної сили. 

9.2. Електронні книги Видавництва розміщені у форматі epub на двох платформах: Google Play та iBooks. Покупець може обрати зручну для нього платформу, перейшовши за відповідним посиланням. Електронні книги захищені від копіювання та розповсюдження, читати їх можна через відповідні додатки вказаних платформ. Купуючи електронні книги, Покупець погоджується з політикою Google Play та iBooks. Усі питання, неточності, спори чи повернення коштів вирішуються через служби підтримки Google Play та iBooks.

9.3. Друковані видання, чиї веб-сторінки містять активну кнопку «Купити», є в наявності. Якщо така кнопка неактивна, товар очікується і незабаром з’явиться у продажу; якщо ж кнопки «Купити» немає на сторінці, то, відповідно, товару немає в наявності.


Ваш кошик
Найменування Кількість Сума
Безкоштовна доставка замовлень на суму від 1000 грн на будь-яке відділення
Всього:
0.00 грн